UPS – Usługa ubezpieczenia

Usługa ubezpieczenia: wybierając tą dodatkową usługę otrzymujemy możliwość zadeklarowania wartości przesyłki. Dzięki temu w przypadku uszkodzenia podczas transportu z winy firmy UPS możemy rościć odszkodowanie w wysokości zadeklarowanej kwoty, przy czym kwota ta musi zostać pokryta odpowiednimi dokumentami poświadczającymi wartość towaru (faktura zakupu lub oświadczenie producenta). Dopuszcza się zadeklarowanie większej kwoty niż faktyczna wartość przesyłki jednak w przypadku reklamacji wartość odszkodowania regulują wyżej wymienione dokumenty.
Maksymalna kwota ubezpieczenia to 50000zł.