UPS – Usługa pobrania

Usługa pobrania: polega na podjęciu przez kuriera odpowiednio wcześniej zadeklarowanej kwoty od odbiorcy w zamian za wydanie przesyłki. Opłata dodatkowa za pobranie liczona jest wg. wzoru:

3,50zł + 0,5% wartości netto (minimum 6zł)

np. pobranie za paczkę w kwocie 1300zł:
(3,5zł + 6,5zł) + 23% VAT = 12,30zł brutto

np. pobranie za paczkę w kwocie 500zł:
(3,50zł + 2zł) [przyjmujemy minimalną wartość 6zł] + 23% VAT = 7,38zł brutto.
Mimo iż 0,5% z kwoty 400zł to 2zł i suma 3zł+2zł=5,5zł, musimy zastosować warunek mówiący o minimalnej kwocie 6zł.

Maksymalna kwota pobrania dla firmy UPS to równowartość kwoty 5000 USD.
Dodatkowo warto wiedzieć iż każda paczka pobraniowa musi być również ubezpieczona. Ubezpieczenie przesyłki krajowej kosztuje 2,46zł brutto.

W przypadku firmy UPS nie ma możliwości zmiany, dodania lub też anulowania kwoty pobrania po nadaniu przesyłki.