UPS – Paczka standardowa

Paczka standardowa to równy karton o kształcie prostopadłościennym. O ile jest to możliwe, paczka standardowa nie powinna być owinięta folią stretch.
Paczka standardowa określona jest dodatkowo granicznymi parametrami:

– maksymalna waga: 30kg
– maksymalna długość: 150cm
– maksymalna szerokość: 75cm
– maksymalna wysokość: 75cm

Przy czym:

maksymalny obwód złożony z krótszych boków + najdłuższy bok < 310cm
Można to policzyć z wzoru:
2a+2b+c < 310cm
gdzie a i b to krótsze boki

np. paczka o wymiarach 120x40x40
2×40+2×40+120=280 < 310cm.