UPS – Paczka niestandardowa

Paczka niestandardowa / el. niestandardowy to paczka o kształcie cylindrycznym, owalnym, o nieregularnych kształtach, worek (za wyjątkiem foliopaków UPS), itp.
Paczka niestandardowa / el. niestandardowy określona jest dodatkowo granicznymi parametrami:

– maksymalna waga: 70kg
– maksymalna długość: 265cm

Przy czym:

maksymalny obwód złożony z krótszych boków + najdłuższy bok < 310cm
Można to policzyć z wzoru:
2a+2b+c < 310cm
gdzie a i b to krótsze boki

np. paczka o wymiarach 120x40x40
2×40+2×40+120=280 < 310cm.