Rohlig Suus – Zmiana adresu doręczenia

Zmiana adresu doręczenia: Zmiana adresu doręczenia może nastąpić w trzech przypadkach. W pierwszym przypadku kiedy nadawca już po nadaniu paczki ale jeszcze przed jej doręczeniem zgłosi np. pomyłkę w adresie. Aby dokonać zmiany adresu należy niezwłocznie wysłać informacje mailową na adres bok@portalkurierski.pl gdzie zostanie określony numer oryginalnego listu przewozowego, wskazany niewłaściwy adres wraz z poprawnymi danymi. W drugim przypadku zmiana adresu może nastąpić na prośbę odbiorcy już na etapie doręczania przesyłki. Taką informacje odbiorca paczki musi przekazać do odpowiedniego oddziału ROHLIG SUUS, który przesyłkę ma doręczyć. W trzecim przypadku firma ROHLIG SUUS ma prawo zmienić adres doręczenia w sytuacji kiedy w czasie doręczania paczki okazuje się, że podany adres jest błędny. Wówczas firma ROHLIG SUUS stara się wszelkimi środkami zlokalizować odbiorcę poprzez kontakt z nim. W każdym z opisanych przypadków za taką usługę obciążany jest ZAWSZE nadawca paczki, który w dalszej kolejności w trybie regresji może obciążyć kosztami odbiorcę. Koszt usługi zmiany adresu jest zawsze równy kwocie pierwotnej nadanej przesyłki. Zmiany adresu można dokonać TYLKO jeden raz. W przypadku podania po raz kolejny niewłaściwych danych przesyłka zostanie zwrócona do nadawcy na jego koszt.