Rohlig Suus – Usługa ubezpieczenia

Usługa ubezpieczenia: wybierając tą dodatkową usługę otrzymujemy możliwość zadeklarowania wartości przesyłki. Dzięki temu w przypadku uszkodzenia podczas transportu z winy firmy ROHLIG SUUS możemy rościć odszkodowanie w wysokości zadeklarowanej kwoty, przy czym kwota ta musi zostać pokryta odpowiednimi dokumentami poświadczającymi wartość towaru (faktura zakupu lub oświadczenie producenta). Dopuszcza się zadeklarowanie większej kwoty niż faktyczna wartość przesyłki jednak w przypadku reklamacji wartość odszkodowania regulują wyżej wymienione dokumenty.
Przesyłka domyślnie ubezpieczona jest do kwoty 5000zł. Maksymalna kwota ubezpieczenia to 50000zł.

Ubezpieczenie przesyłki liczone jest wg. wzoru:
[1,1 X (wartość ubezpieczenia+koszt przesyłki brutto) X 0,0025] + 23% VAT

np. paleta Euro o 250kg, kwocie ubezpieczenia 7000zł.
[1,1 X (7000 + 143) X 0,0025] + 23%VAT = 24,16zł brutto