Rohlig Suus – Paleta przemysłowa

Paleta przemysłowa: narzędzie służące do przymocowania towaru w sposób stabilny oraz umożliwiające mechaniczny załadunek towaru, przy czym mechaniczny załadunek towaru rozumie się jako możliwość obsłużenia przesyłki urządzeniem z widłami (wózek widłowy, ręczny wózek paletowy itp.).
Paleta przemysłowa określona jest odpowiednimi parametrami:

– 1 bok podstawy: 120cm
– 2 bok podstawy: 100cm

Towar przewożony na palecie musi spełniać następujące warunki:

– maksymalna waga: 1100kg
– maksymalna wysokość: 220cm brutto(towar+paleta)

Towar znajdujący się na palecie nie może wystawać poza obrys palety. Towar na palecie musi być umieszczany w sposób, uniemożliwiający jego przemieszczanie się w trakcie transportu. Przesyłki paletowe doręczane są w systemie „rampa-rampa” (wstawienie palety na samochód leży po stronie nadawcy, a zdjęcie palety z samochodu po stronie odbiorcy przesyłki)