Pliki do pobrania

Karta odprawy celnej – dokument niezbędny przy eksporcie towarów poza Unię Europejską. POBIERZ.

Upoważnienie dla agencji celnej – dokument niezbędny przy eksporcie towarów poza Unię Europejską. POBIERZ.

Faktura Pro-Forma dla potrzeb transportu – dokument niezbędny przy eksporcie towarów poza Unię Europejską. POBIERZ.

Oświadczenie klienta – dokument niezbędny przy eksporcie towarów poza Unię Europejską. POBIERZ.

Oświadczenie osoba prywatna – dodatkowy dokument dla UPS wymagany w przypadku gdy nadającym jest osoba prywatna a nie firma. POBIERZ.

Zlecenie odbioru palety zagranicznej – dokument jaki należy wypełnić a następnie przesłać na adres wskazany w pliku w celu złożenia zlecenia na wysyłkę palety zagranicznej POBIERZ.

Zlecenie odbioru palety krajowej ROHLIG SUUS – dokument jaki należy wypełnić a następnie przesłać na adres wskazany w pliku w celu złożenia zlecenia na wysyłkę palety krajowej ROHLIG SUUS POBIERZ.