KUEHNE-NAGEL – anulowanie listu przewozowego

Kuehne-Nagel oferuje usługi transportu palet w ruchu międzynarodowym, aby dokonać wyceny takiej przesyłki, prosimy o kontakt z naszymi doradcami.

Anulowanie listu przewozowego: anulowanie listu przewozowego możliwe jest do maksymalnie 14 dni kalendarzowych od daty jego wystawienia. Za anulowanie listu w ciągu 48h od daty jego wygenerowania nie naliczamy żadnej opłaty. Za anulowanie listu w terminie późniejszym (maksymalnie do 14 dni kalendarzowych) doliczana jest opłata manipulacyjna w kwocie 5zł netto.

List przewozowy można anulować poprzez wysłanie maila z prośbą o anulowanie listu na adres bok@portalkurierski.pl. Istnieją dwa bardzo istotne obostrzenia związane z anulowaniem listu przewozowego:
– można anulować tylko taki list, na którym nie została nadana przesyłka.
– można anulować tylko taki list, gdzie na dzień bieżący nie został zaplanowany odbiór palety. W przypadku kiedy odbiór palety jest już zaplanowany koszt anulowania listu równy jest usłudze „pusty podjazd” i wynosi 50% ceny podstawowej przesyłki. – wysłanie przesyłki na liście anulowanym jest surowo zabronione a konsekwencją takiego czynu jest naliczenie opłaty karnej w wysokości 300zł.