GEIS Parcel – Przesyłka gabarytowa

Przesyłka gabarytowa: przesyłki o dużych rozmiarach, lekkie wagowo ale duże objętościowo. Dodatkowo są to elementy o kształcie okrągłym, cylindrycznym lub owalnym; o nieregularnych kształtach lub/oraz z wystającymi elementami; zawierające luźne, ciężkie elementy lub takie, których rozkład ciężaru jest nierównomierny; umieszczone w luźnym opakowaniu, przekraczające wymiary określone dla paczki niestandardowej. Maksymalne wymiary paczki określają następujące wzory:

– maksymalna waga: 30kg
– maksymalna długość: 200cm
suma długości, wysokości i szerokości < 400cm
a+b+c < 400cm

np. paczka o wymiarach 190x100x90
190+100+90 = 380cm
gdzie 380cm < 400cm