GEIS Parcel – Paleta

Paleta: narzędzie służące do przymocowania towaru w sposób stabilny oraz umożliwiające mechaniczny załadunek towaru, przy czym mechaniczny załadunek towaru rozumie się jako możliwość obsłużenia przesyłki urządzeniem z widłami (wózek widłowy, ręczny wózek paletowy itp.).
Standardowa paleta w stosunku, do której odnosi się cennik to paleta Euro określona odpowiednimi standardami bądź paleta o mniejszej powierzchni:

– 1 bok podstawy: 120cm
– 2 bok podstawy: 80cm

Paleta niestandardowa określona jest następującymi standardami:

– 1 bok podstawy: 120cm
– 2 bok podstawy: 100cm

Towar przewożony na palecie musi spełniać następujące warunki:

– maksymalna waga: 800kg
– maksymalna wysokość: 180cm brutto(towar+paleta)

WAŻNE – przy wycenie palet K-EX stosuję się również wagę gabarytową. Szczegóły dotyczące wagi wymiarowej K-EX znajdują się pod tym linkiem. Towar znajdujący się na palecie może wystawać poza obrys palety jednak w tym przypadku do obliczania wagi wymiarowej bierzemy pod uwagę faktyczną zajmowaną przez towar powierzchnię a nie jedynie wielkość palety. Towar na palecie musi być umieszczany w sposób, uniemożliwiający jego przemieszczanie się w trakcie transportu. Przesyłki paletowe doręczane są w systemie „rampa-rampa” (wstawienie palety na samochód leży po stronie nadawcy, a zdjęcie palety z samochodu po stronie odbiorcy przesyłki)