GEIS Parcel – Paczka standardowa

Paczka standardowa to równy karton o kształcie prostopadłościennym. O ile jest to możliwe, paczka standardowa nie powinna być owinięta folią stretch.
Paczka standardowa określona jest dodatkowo granicznymi parametrami:

– maksymalna waga: 30kg
– maksymalna długość: 140cm
– maksymalna szerokość: 80cm
– maksymalna wysokość: 80cm

Przy czym:

suma długości, szerokości i wysokości < 220cm
Można to policzyć z wzoru:
a+b+c < 220cm

np. paczka o wymiarach 100x40x40
100+40+40=180 co jest < 220cm.

Dodatkowo w przypadku paczek standardowych brana jest pod uwagę również waga gabarytowa liczona ze wzoru DSW/10000 (długość X szerokość X wysokość / 10000).