GEIS Parcel – Anulowanie listu przewozowego

Anulowanie listu przewozowego: anulowanie listu przewozowego możliwe jest do maksymalnie 14 dni kalendarzowych od daty jego wystawienia. Za anulowanie listu w ciągu 48h od daty jego wygenerowania nie naliczamy żadnej opłaty. Za anulowanie listu w terminie późniejszym (maksymalnie do 14 dni kalendarzowych) doliczana jest opłata manipulacyjna w kwocie 5zł netto.

List przewozowy można anulować po zalogowaniu w historii przesyłek, klikając odpowiedni przycisk. Istnieją dwa bardzo istotne obostrzenia związane z anulowaniem listu przewozowego:
– można anulować tylko taki list, na którym nie została nadana jeszcze żadna przesyłka.
– wysłanie przesyłki na liście anulowanym jest surowo zabronione a konsekwencją takiego czynu jest naliczenie opłaty karnej w wysokości 15zł.