FEDEX – Paczka standardowa

Paczka standardowa to równy karton o kształcie prostopadłościennym. O ile jest to możliwe, paczka standardowa nie powinna być owinięta folią stretch. Opakowanie paczki powinno pozwalać na przesuwanie jej po gładkich, płaskich powierzchniach.
Paczka standardowa określona jest dodatkowo granicznymi parametrami:

– maksymalna waga: 70kg
– maksymalna długość: 150cm
– maksymalna długość pozostałych boków: 70cm

Przy czym:

suma dwóch najdłuższych boków < 180cm
Można to policzyć z wzoru:
a+b < 180cm

np. paczka o wymiarach 100x50x20
najdłuższy bok – 100cm
drugi najdłuższy bok – 50cm
suma 100cm + 50cm = 150cm co jest mniejsze od 180cm
.