FEDEX – Paczka niestandardowa

Paczka niestandardowa / el. niestandardowy, to element będący paczką, który ze względu na swoje rozmiary lub właściwości, nie może zostać zakwalifikowany, jako paczka standardowa. To paczka o kształcie cylindrycznym, owalnym, o nieregularnych kształtach, worek itp.
Paczka niestandardowa / el. niestandardowy określona jest dodatkowo granicznymi parametrami:

– maksymalna waga: 70kg
– maksymalna długość: 200cm

Przy czym:

suma długości, wysokości i szerokości < 300cm
Można to policzyć z wzoru:
a+b+c < 300cm

np. paczka o wymiarach 180x40x40
180+40+40 < 300cm.

Paczkę niestandardową FEDEX polecamy szczególnie do towarów o dużych wymiarach i ciężkich (wyłączone z przewozu są między innymi części karoserii samochodowej czy meble)