FEDEX – Paczka dłużycowa

Paczka dłużycowa to paczka o kształcie prostopadłościennym lub walcowatym.
Paczka dłużycowa określona jest dodatkowo granicznymi parametrami:

– maksymalna waga: 30kg
– maksymalna długość: 300cm

Przy czym:

suma dwóch krótszych boków < 80cm
Można to policzyć z wzoru:
przyjmując najdłuższy bok a=230cm
b+c < 70cm

np. paczka o wymiarach 230x20x40
230+20+40 < 290cm oraz 20+40 < 70cm.

Paczkę dłużycową FEDEX polecamy szczególnie do towarów długich i lekkich. Koszt paczki dłużycowej jest równy cenie palety Euro o wadze 300kg.
Do przewozu nie przyjmuje się paczek o wadze większej jak 30kg oraz długości powyżej 300cm.