FEDEX – Maksymalne dopuszczalne wymiary paczki

Maksymalne dopuszczalne wymiary paczki: wynikają z definicji paczki niestandardowej. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych wymiarów przesyłki zostaną naliczone dopłaty zgodnie z wyceną kilometrową FEDEX. Koszty takiej przesyłki są zazwyczaj bardzo wysokie (wyjątek od tej zasady stanowi paczka dłużycowa określona w tym miejscu). Maksymalne wymiary paczki określają następujące wzory:

– maksymalna waga: 70kg
– maksymalna długość: 200cm
suma długości, wysokości i szerokości < 300cm
a+b+c < 300cm

np. paczka o wymiarach 220x60x60
60+60+220 = 340cm
gdzie 340cm > 300cm co oznacza, że paczka przekroczyła maksymalne dopuszczalne wymiary.