DHL – Waga gabarytowa

Waga gabarytowa: parametr palety liczony w celu poprawnego określenia faktycznej zajmowanej przestrzenii. Waga gabarytowa zwana inaczej wagą przestrzeną bądź wymiarową, tak jak waga rzeczywista przesyłki wyrażana jest w kilogramach aby umożliwić wycenę zgodnie z cennikiem opartym o przedziały wagowe. Wagę wymiarową obliczamy z następującego wzoru:

długość x szerokość x wysokość / 4000

Do wyceny brana jest pod uwagę waga rzeczywista lub gabarytowa w zależności od tego, która wartość jest większa. Wagę gabarytową w przypadku DHL stosuję się tylko w przypadku wysyłki paczek cięższych jak 30kg i palet. W przypadku paczek waga gabarytowa sprawdzana jest i ewentualnie brana pod uwagę w przypadku podania nieprawidłowych wymiarów przesyłki.