DHL – Paleta Euro

Paleta Euro: narzędzie służące do przymocowania towaru w sposób stabilny oraz umożliwiające mechaniczny załadunek towaru, przy czym mechaniczny załadunek towaru rozumie się jako możliwość obsłużenia przesyłki urządzeniem z widłami (wózek widłowy, ręczny wózek paletowy itp.).
Wymiary palety Euro określone są odpowiednimi standardami:

– 1 bok podstawy: 120cm
– 2 bok podstawy: 80cm

Towar przewożony na palecie musi spełniać następujące warunki:

– maksymalna waga: 1000kg
– maksymalna wysokość: 220cm brutto(towar+paleta)

WAŻNE – przy wycenie palet DHL stosuję się również wagę gabarytową. Szczegóły dotyczące wagi wymiarowej DHL znajdują się pod tym linkiem. Towar znajdujący się na palecie nie może wystawać poza obrys palety. Towar na palecie musi być umieszczany w sposób, uniemożliwiający jego przemieszczanie się w trakcie transportu. Przesyłki paletowe doręczane są w systemie „rampa-rampa” (wstawienie palety na samochód leży po stronie nadawcy, a zdjęcie palety z samochodu po stronie odbiorcy przesyłki)