DHL – Paczka standardowa

Paczka standardowa to równy karton o kształcie prostopadłościennym. O ile jest to możliwe, paczka standardowa nie powinna być owinięta folią stretch.
Paczka standardowa określona jest dodatkowo granicznymi parametrami:

– maksymalna waga: 25kg
– maksymalna długość: 120cm
– maksymalna szerokość: 60cm
– maksymalna wysokość: 60cm

Przy czym:

suma długości, szerokości i wysokości < 240cm
Można to policzyć z wzoru:
a+b+c < 240cm

Dodatkowo BARDZO ważną informacją jest to, że w przypadku paczek powyżej 25kg brana pod uwagę jest również waga gabarytowa: (Długość X Szerokość X Wysokość) / 4000. Wówczas DHL do wyceny używa większej wartości z dwóch – wagi rzeczywistej lub gabarytowej a cena liczona jest zgodnie ze standardowym cennikiem firmy DHL.

np. paczka o wymiarach 100x40x40 i wadze 15kg
100+40+40=180 co jest < 240cm.