DHL – Paczka niestandardowa

Paczka niestandardowa / el. niestandardowy to paczka o kształcie cylindrycznym, owalnym, o nieregularnych kształtach, worek (za wyjątkiem foliopaków DHL), itp. Posiadają lepką powierzchnię uniemożliwiająca zsuwanie się (np. guma), zawierających luźne ciężkie elementy, których ciężar nie jest rozłożony równomiernie.

Dodatkowo wszystkie paczki oklejone nalepkami ostrzegawczymi również traktowane są jako paczki niestandardowe.
Paczka niestandardowa / el. niestandardowy określona jest dodatkowo granicznymi parametrami:

– maksymalna waga: 25kg
– maksymalna długość: 190cm

– Najdłuższy bok ma wymiar większy niż 140 cm lub którykolwiek z pozostałych boków przekracza 60 centymetrów.

Przy czym:

suma długości, wysokości i szerokości < 280cm
Można to policzyć z wzoru:
a+b+c < 280cm

Dodatkowo BARDZO ważną informacją jest to, że w przypadku paczek powyżej 25kg brana pod uwagę jest również waga gabarytowa: (Długość X Szerokość X Wysokość) / 4000. Wówczas DHL do wyceny używa większej wartości z dwóch – wagi rzeczywistej lub gabarytowej a cena liczona jest zgodnie ze standardowym cennikiem firmy DHL.

np. paczka o wymiarach 150x40x40 i wadze 25kg
150+60+40 < 280cm.

Paczkę niestandardową DHL polecamy szczególnie do przewozu części karoseryjnych, rowerów, rozłożonych mebli itp.