DHL – Maksymalne dopuszczalne wymiary

Maksymalne dopuszczalne wymiary paczki: wynikają z definicji paczki niestandardowej. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych wymiarów przesyłki zostaną naliczone dopłaty zgodnie z wyceną kilometrową DHL. Koszty takiej przesyłki są zazwyczaj bardzo wysokie. Maksymalne wymiary paczki określają następujące wzory:

– maksymalna waga: 25kg
– maksymalna długość: 190cm
suma długości, wysokości i szerokości < 280cm
a+b+c < 280cm

Dodatkowo BARDZO ważną informacją jest to, że w przypadku paczek powyżej 25kg brana pod uwagę jest również waga gabarytowa: (Długość X Szerokość X Wysokość) / 4000. Wówczas DHL do wyceny używa większej wartości z dwóch – wagi rzeczywistej lub gabarytowej a cena liczona jest zgodnie ze standardowym cennikiem firmy DHL.

np. paczka o wymiarach 220x60x60 i wadze 35kg
60+60+220 = 340cm i waga gabarytowa = 198kg
gdzie 340cm > 280cm i 198kg > 25kg co oznacza, że paczka przekroczyła maksymalne dopuszczalne wymiary i wagę.